“Teke” bazary

2-nji “Teke” bazary

Aşgabat şäher Bazarlar birleşiginiň

Bazar bölek söwda işini alyp barýar. Bazaryň söwda tekçeleri bolup, onda gök we bakja önümleri satylýar. Bazaryň azyk we azyk däl harytlary dükany, jemgyýetçilik iýmiti nokatlary hem-de hyzmat ediş nokatlary hereket edýär.

  • Täze miweler we gök önümler, nitratlar we beýleki zyýanly maddalar ýok, aýdyň tagamy we ysy bar.
  • Deňiz önümleriniň köplügi: gysga, sogan we ş.m.
  • Iýmit önümleriniň we saýlama önümleriň uly görnüşi.

2-nji, "Teke" bazary

Meýilnama diagrammasy 2-nji “Teke” bazary

Galereýa